Program vrácení peněz

Obsah

PODMÍNKY PROGRAMU VRÁCENÍ PENĚZ NA PLATFORME MUJSVET-PG.CZ

Vítejte v programu vrácení peněz (Cashback) – Mujsvet-pg.cz ! Tyto podmínky („Podmínky“) stanoví zásady využití funkce vrácení peněz na platformě https://mujsvet-pg.cz v České republice (dále jen „program vrácení peněz“) nabízené firmou Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česko zaregistrovaným uživatelům Mujsvet-pg.cz. Spoluorganizátorem programu vrácení peněz je 2Take.it Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě. V další části těchto podmínek se zaregistrovaní uživatelé programu vrácení peněz označují jako „účastníci“ nebo „vy“ či „vás“ a naše firma jako „P&G“, „https://mujsvet-pg.cz/“, „my“ nebo „nás“. Dříve, než se rozhodnete vrácení peněz využít, se prosím pečlivě seznamte s těmito podmínkami a staňte se jeho účastníky pouze v případě, že s podmínkami souhlasíte. Na využívání programu vrácení peněz se vztahují tyto podmínky a všeobecné podmínky P&G, jež jsou k dispozici na adrese: http://www.pg.com/cs_CZ/terms_conditions/index.shtml a dále se označují jako „naše podmínky“. Využitím programu vrácení peněz dáváte souhlas s našimi podmínkami. Více informací o platformě Mujsvet-pg.cz a programu vrácení peněz najdete na adrese: https://mujsvet-pg.cz/nabidky Máte-li dotazy, navštivte naši stránku: https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=cz&Language=cs&Brand=P%26G#brandListDiv

1) Kdo může využívat program vrácení peněz:

 1. Programu vrácení peněz se mohou zúčastnit všichni občané ČR ve věku 18 a více let způsobilí k uzavírání závazných smluv, kteří se zaregistrovali na stránce https://mujsvet-pg.cz/ , dále jen „uživatelé“.

 2. Programu se nemohou zúčastnit zaměstnanci firmy Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. a jejích poboček a odštěpných závodů zahraničních osob, členové jejich rodin a veškeré další osoby, které mají vztah k platformě https://mujsvet-pg.cz/.

2) Informace pro uživatele:

 1. P&G je správcem vašich osobních údajů, které sdělujete za účelem programu vrácení peněz. Vztahuje se to na vaše osobní údaje a informace, které sdělíte během registračního procesu, doplňující informace poskytované při aktualizaci údajů, jakož i veškeré informace, které jsou uvedeny na dokladu o vašem nákupu v okamžiku, kdy je odesíláte. P&G zpracováním osobních údajů pověří společnost 2Take.it Sp. z o. o., a to v rozsahu spojeném s organizací programu vrácení peněz. 2Take.it Sp. z o. o. bude správcem vašich osobních údajů výhradně v rozsahu týkajícím se procesu realizace procesu vrácení peněz.

 2. Informace, které poskytujete ve výše uvedených situacích, jsou nezbytné pro vaši účast v programu vrácení peněz, a dále k tomu, aby firma P&G mohla provést verifikaci vámi vybraného kuponu a vašeho nákupu.

 3. Na základě výslovného a dobrovolného souhlasu uživatele, který vyjádřil během registrace do programu, budeme používat údaje z dokladů o nákupu, které nám budou zaslány, k tomu, abychom jim přizpůsobili obsah sdělení, jež zasíláme uživatelům, a dále budeme, s využitím automatického zpracování údajů (profilování), zasílat uživatelům personalizované a příslušně upravené nabídky od https://mujsvet-pg.cz/ a značek, jimž P&G důvěřuje a které by uživatele mohly zajímat, na jejich elektronické adresy.

 4. Tyto informace mohou být předávány mimo území Evropské unie ostatním společnostem skupiny P&G a třetím stranám jednajícím jménem P&G.

 5. Máte právo na ochranu svých osobních údajů: právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu, výmaz osobních údajů, přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a na omezení zpracování osobních údajů, jimiž disponujeme a týkají se vás, jakož i právo odvolat souhlas se zpracováním údajů. Pokud s naší odpovědí na svůj požadavek nebudete spokojeni, máte rovněž právo podat stížnost k dohledovému orgánu ve své zemi. Chcete-li svých práv využít, klikněte prosím sem. Chcete-li se seznámit s úplným znění politiky soukromí firmy P&G, klikněte prosím sem.

3) Pravidla fungování programu:

 1. Chcete-li se zúčastnit programu vrácení peněz, musíte se zaregistrovat na stránce https://mujsvet-pg.cz/. Registrovat se můžete zde.

 2. Uživatel musí vstoupit na stránku https://mujsvet-pg.cz/nabidky a přidat virtuální propagační kupon do košíku stisknutím tlačítka „+ Přidat”.

 3. Chce-li uživatel využít vrácení peněz, musí zvolit možnost skenování paragonu nebo faktury vystavené na fyzickou osobu, dále jen dokladu o nákupu.

 4. Chce-li uživatel, aby mu byly vráceny peníze, musí zaslat doklad o nákupu do 15 dnů od data nákupu: pokud uživatel doklad o nákupu do 15 dnů od nákupu nezašle, zmizí kupon z účtu uživatele a doklad o nákupu pozbude platnosti.

 5. Pro vrácení peněz musí uživatel disponovat aktivním bankovním účtem v České republice.

 6. Pokud není platforma https://mujsvet-pg.cz/ dostupná v okamžiku, kdy uživatel prochází registračním procesem vrácení peněz, příslušná částka mu bude automaticky vrácena.

 7. Nebude-li doklad o nákupu schválen, obdrží uživatel odůvodnění e-mailem.

 8. Na stránce je k dispozici pouze omezený počet kuponů, jež lze získat za naskenovaný doklad o nákupu. Pokud bude nabídka vyčerpána dříve, než si uživatel kupon uloží do svého košíku, objeví se na stránce informace, že „nabídka již není dostupná“, a uživatel ji nabude moci využít.

4) Jak využít slevu za naskenovaný doklad o nákladu:

 1. Každý účastník může program vrácení peněz použít maximálně třikrát.

 2. Uživatel musí provést příslušný nákup před datem ukončení programu vrácení peněz.

 3. Poté, co uživatel zakoupil produkt, má 15 kalendářních dnů na zaslání fotografie dokladu o nákupu.

 4. Pro schválení dokladu o nákupu je nezbytné, aby byly na fotografii viditelné a čitelné tyto informace: datum nákupu, název nebo logo prodejce, identifikovatelný název zakoupené značky/produktu a jednotková cena produktu.

 5. Schvalovací proces dokladu o nákupu může trvat nejvýše 72 hodin.

 6. Peníze mohou být vráceny výhradně bankovním převodem prováděným naším partnerem firmou 2Take.it Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě. Účastník nehradí žádné poplatky.

 7. Peníze budou odeslány do 30 pracovních dnů od data zaslání dokladu o nákupu.

5) Mechanismus nabídky programu vrácení peněz:

Níže uvádíme mechanismus nabídky programu vrácení peněz v případě nákupu produktů firmy Procter&Gamble.

 1. Nakupte produkty P&G za min. 999 Kč

 2. Uložte si doklad o nákupu

 3. Vejděte na stránku https://mujsvet-pg.cz/nabidky: zaregistrujte se a vložte propagační kupon do košíku

 4. Zašlete fotografii dokladu o nákupu

 5. Získejte zpět 300 Kč na svůj bankovní účet

Program vrácení peněz se vztahuje na tyto značky: Ariel, Jar, Lenor, Pampers, Ambi Pur, Oral-B, Venus Satin Care, Always, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essense, Naturella, Gillette, Old Spice, blend-a-med, Lenor Unstoppables, AUSSIE, blend-a-dent, Secret, Discreet, Tampax, Mr Proper.

6) Podmínky účasti:

 1. Na účast v programu vrácení peněz se vztahují všeobecné podmínky firmy P&G, zejména pak tyto podmínky. P&G si vyhrazuje právo vyloučit účastníka z programu vrácení peněz a platformy https://mujsvet-pg.cz/, poruší-li tyto podmínky nebo právní předpisy anebo pokud jeho jednání bude jakkoliv jinak škodlivé nebo nepoctivé.

 2. Uživatel se zdrží zasílání sdělení obsahujících viry, trojské koně, červy, malware, internetové boty, spyware nebo jakékoliv počítačové kódy, jejichž cílem je poškodit, rušit nebo podvodně shromažďovat data, informace či zaznamenávat aktivity, případně převzít kontrolu nad systémy, daty nebo informacemi;

 3. Uživatel se zdrží zasílání jakýchkoliv vizuálních prvků, textů, fotografií, obrázků, video a audio sekvencí či jakýchkoliv jiných materiálů, jež představují nevyžádanou poštu, spam, reklamu, reklamní software, řetězovou zprávu, pyramidový systém a/nebo obchodní nabídku, případně porušují práva (včetně autorských práv, obchodních značek, obchodního tajemství, osobnostních práv nebo majetkových práv třetích osob) a soukromí třetích stran, zobrazují nezákonné jednání, odkazují na ně či k němu podněcují, případně by v souvislosti s nimi mohla vniknout finanční odpovědnost, anebo by mohly jakkoliv porušit místní, národní, spolkové či mezinárodní právní předpisy;

 4. Uživatel se zdrží zasílání grafických prvků, textů, fotografií, obrázků, video a audio sekvencí, jakož i jakýchkoliv jiných materiálů, které jsou urážlivé, škodlivé, zastrašující, agresivní, rasistické, mají sexuální podtext, obsahují projevy nenávisti nebo brutality.

 5. Máte-li důvodné podezření, případně víte o tom, že došlo k neoprávněnému použití vašeho účtu, neprodleně nás o tom informujte na níže uvedené adrese: https://pgconsumersupport.secure.force.com/CarehubStandalone?Country=cz&Language=cs&Brand=P%26G#brandListDiv

7) Ukončení programu

Akce trvá v době od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Den 30. 11. 2020 je poslední den, ze kterého lze doklady o nákupu v programu vrácení peněz registrovat. Po 30. 11. 2020 má uživatel maximálně 15 dnů na to, aby doklad o nákupu provedeném v poslední den propagační akce, tj. 30. 11. 2020, zaregistroval, pokud počet využití programu vrácení peněz již dříve nepřekročil 13600. Jakmile k takovému překročení dojde, budeme vás jasně informovat o dřívějším ukončení programu. Toto sdělení vám zašleme e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu zadanou při zakládání vašeho účtu na stránce https://mujsvet-pg.cz. P&G nenese odpovědnost za to, že vámi sdělená e-mailová adresa již není používaná, že si zaslanou zprávu nepřečtete, neobdržíte ji z technických důvodů, za něž zodpovídá váš poskytovatel elektronické pošty, anebo z důvodu nefunkčnosti vašeho zařízení, ani za to, že bude zaslaná zpráva automaticky zařazena do spamu.

8) Příslušné právo a jurisdikce:

Tyto podmínky a veškeré spory nebo reklamace vzniklé na jejich základě nebo v souvislosti s nimi, týkající se jejich účelu nebo procesů (včetně soudních řízení nebo reklamací smlouvou neupravených) se budou řídit českým právem a bude je řešit soud místně příslušný pro bydliště Uživatele.

Organizátoři: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402, 269 32 Rakovník, Česká republika; 2Take.it Sp. z o.o., Wyrzyska 9A, 02-455 Warszawa, Polsko.