Cashback

Nakúpte výrobky svojich obľúbených značiek a získajte peniaze späť!

Nakúpte produkty svojich obľúbených značiek a my vás za to odmeníme! Získejte až 3-krát 5 € späť pri nákupe výrobkov P&G. Pri nákupe výrobkov vašich obľúbených značiek v minimálnej hodnote 20 € môžete získať 5 € späť – a to až 3-krát v priebehu trvania akcie. Váš nákup vás tak odmení!

Cashback

Najčastejšie otázky

  1. Icon 1 1. NAKÚP produkty

  2. Icon 2 2. NAHRAJ účtenku

  3. Icon 3 3. ZÍSKAJ peniaze späť

Nahratím účtenky potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s podmienkami kampane Cashback.

Akcia platí od 1. 10. do 30. 11. 2022 na výrobky značiek z portfólia spoločnosti P&G okrem P&G Professional, P&G Personal Health Care a Braun.

Číslo účtu zadávajte v medzinárodnom formáte IBAN. Svoj IBAN spravidla nájdete vo svojom Internetbankingu alebo ho môžete vypočítať pomocou kalkulačky na webe Národnej banky Slovenska.

Brands

1. Každý doklad o kúpe je možné použiť len raz.

2. Používateľ musí uskutočniť príslušný nákup spĺňajúci podmienky stanovené v týchto pravidlách v období od 1. 10. do 30. 11. 2022 a poslať fotografiu dokladu o kúpe či faktúry pred ukončením programu vrátenia peňazí.

3. Funkcia skenovania za účelom prihlásenia a zaslania potvrdenia o nákupe bude k dispozícii najneskôr 11. októbra 2022. Aktivované od 4. októbra 2022.

4. Aby mohol byť doklad o kúpe schválený, musí vo viditeľnej a čitateľnej forme obsahovať nasledujúce informácie: dátum nákupu, meno alebo logo predajcu, identifikovateľný názov zakúpenej značky/výrobku a jednotkovú cenu produktu.

5. Proces schvaľovania dokladu o kúpe by nemal trvať dlhšie ako 5 dní. Odoslaním doplňujúcich údajov potvrdzujúcich autentickosť dokladu o kúpe začína lehota 5 dní na jeho overenie plynúť opätovne.

6. Peniaze budú odoslané do 30 pracovných dní od úspešného podania žiadosti o vyplatenie so správne uvedeným číslom bankového účtu. Pokiaľ je nutné ďalšie overenie žiadosti spôsobom ustanoveným v týchto pravidlách, rozumie sa okamihom úspešného podania žiadosti o vyplatenie okamih pozitívneho overenia žiadosti organizátormi.

7. Posledným dňom na poskytnutie čísla IBAN a zaslanie žiadosti o vyplatenie je 12. december 2022.

Objevte Značky P&G