25%* 
Z NÁKUPU SPÄŤ

NAKÚPTE VÝROBKY SVOJICH OBĽÚBENÝCH ZNAČIEK A ZÍSKAJTE PENIAZE SPÄŤ!

Nakúpte produkty svojich obľúbených značiek a my vás za to odmeníme! Získejte pri nákupe výrobkov P&G 25 % späť na účet až do výšky 10 €. Váš nákup vás tak odmení!

25%* 
Z NÁKUPU SPÄŤ

AKO ZÍSKAŤ PENIAZE SPÄŤ?

  1. Cashback CZ 2023 - Icon 11. NAKÚP produkty

  2. Cashback CZ 2023 - Icon 22. NAHRAJ účtenku

  3. Cashback CZ 2023 - Icon 33. ZADAJTE ÚDAJE O ÚČTE V IBAN BANK A VYKONAJTE SMS OVERENIE

  4. Cashback CZ 2023 - Icon 4 4. ZÍSKAJ peniaze späť

Číslo účtu zadávajte v medzinárodnom formáte IBAN. Svoj IBAN spravidla nájdete vo svojom Internetbankingu alebo ho môžete vypočítať pomocou kalkulačky na webe Národnej banky Slovenska.

Nahratím účtenky potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte s podmienkami kampane Cashback.

Akcia platí od 1. 3. do 30. 4. 2023 na výrobky značiek z portfólia spoločnosti P&G okrem P&G Professional, P&G Personal Health Care a Braun.

Brands

1.Každý doklad o kúpe je možné použiť len raz.

2.Každý používateľ sa môže do kampane Cashback zapojiť len raz.

3.Používateľ musí uskutočniť príslušný nákup spĺňajúci podmienky stanovené v podmienkach kampane Cashback v období od 1. 3. do 30. 4. 2023 a poslať fotografiu dokladu o kúpe či faktúry pred ukončením programu vrátenia peňazí.

4.Aby mohol byť doklad o kúpe schválený, musí vo viditeľnej a čitateľnej forme obsahovať nasledujúce informácie: dátum nákupu, meno alebo logo predajcu, identifikovateľný názov zakúpenej značky/výrobku a jednotkovú cenu produktu.

5.Proces schvaľovania dokladu o kúpe by nemal trvať dlhšie ako 5 dní. Odoslaním doplňujúcich údajov potvrdzujúcich autentickosť dokladu o kúpe začína lehota 5 dní na jeho overenie plynúť opätovne.

6.Peniaze budú odoslané do 30 pracovných dní od úspešného podania žiadosti o vyplatenie so správne uvedeným číslom bankového účtu. Pokiaľ je nutné ďalšie overenie žiadosti spôsobom ustanoveným v týchto pravidlách, rozumie sa okamihom úspešného podania žiadosti o vyplatenie okamih pozitívneho overenia žiadosti organizátormi.

7.Posledným dňom na poskytnutie čísla IBAN a zaslanie žiadosti o vyplatenie je 30. apríla 2023.

Objevte Značky P&G