test

Společně můžeme zabránit šikaně ve školách!

Značka Head & Shoulders se rozhodla spojit s Linkou bezpečí a společně zahájili boj proti šikaně osvětovou kampaní [object Object]A pomoci můžete jednoduše i vy! Stačí, když během října zakoupíte své oblíbené produkty značky Head & Shoulders a 2,5 Kč poputují Lince bezpečí. Vybraná částka bude použita na provoz krizové linky na pomoc šikanovaným dětem a dále také na financování preventivních programů do škol či sportovních klubů. Aby už žádné dítě nebylo na šikanu samo.

Podmínky propagační kampaně naleznete zde.

Head & Shoulders

Mezinárodní studie provedená společností P&G v roce 2020 ukázala, že teenageři mají pocit, že jim lupy brání v aktivitách, kterých by se jinak rádi účastnili.

Kromě toho uvedli, že mají úzkosti, nedostatek sebedůvěry a vysokou míru stresu a že lupy ovlivňují jejich vztahy s přáteli a to, co si myslí o svém osobním vzhledu.

Značka Head & Shoulders chce pomoci zastavit šikanu ze strany vrstevníků.

Lupy jsou běžným stavem kůže, kterým trpí každý druhý člověk. Naštěstí se jich jde snadno zbavit, ale podobně jako mnohé jiné věci mohou vést k šikaně způsobené mýty a stigmatizací, které jsou s lupy spojeny. Každý třetí teenager je obětí šikany a u teenagerů s lupy je pravděpodobnost výskytu šikany dvakrát vyšší.*

Šikana nesmí být nikdy tolerována, a to bez ohledu na důvod.

Snažíme se pomoci světu zbavit se lupů a problémů, které způsobují. Chceme, aby mohl každý nosit to, co chce, být tím, kým opravdu je, a žít svůj život tak, jak chce, aniž by se musel jakkoli omezovat kvůli lupům.

** Na základě mezinárodní studie z roku 2020.

H&S campaign page template SK IMG 2

Na Lince bezpečí pomáháme dětem a studentům, kteří se dostanou do náročné životní situace nebo řeší každodenní starosti a problémy, s kterými si neví rady. Jsme dostupní pro klienty z celé České republiky, nonstop, zdarma na telefonním čísle 116 111, ale i na chatu a v e-mailové poradně.

Velkou pozornost věnujeme prevenci. Naši konzultanti jezdí za dětmi do škol a sportovních klubů, natáčíme vzdělávací videa, podcasty (Na tenké lince a Utržené sluchátko) a blog. Pravidelně se zapojujeme do odborných a veřejných akcí, které přispívají k rozvoji péče o duševní zdraví dětí a mladistvých. Dbáme na vysokou odbornost našich služeb poskytovanou dětem a jejich blízkým. Provozujeme i Rodičovskou linku, která je určená pro všechny, kteří se starají o dítě.

Linka bezpečí: 116 111 linkabezpeci.cz

Rodičovská linka: 606 021 021 rodicovskalinka.cz

Linka bezpečí řeší poměrně širokou škálu problémů a potíží, s kterými se na nás děti obracejí. V roce 2022 jsme odbavili přes 90.000 kontaktů. Ve srovnání s předešlými roky děti řešily obsahově náročnější témata, nejčastěji z oblasti psychických potíží. U tematiky sebevražd jsme zaznamenali meziroční nárůst o 9 %, alarmující je nárůst sebepoškozování, a to již u dětí na základních školách. V kontextu těchto témat je potřeba věnovat dětem více času, proto se prodloužila průměrná délka hovoru a četnost hovorů delších než 30 minut. Loni jsme 122krát kontaktovali ve prospěch dítěte jinou instituci. Nejčastěji se jedná o Toxikologicko informační středisko, rychlou záchrannou službou, Policii ČR nebo orgány sociálně právní ochrany dítěte.

Klienti s námi dále řešili potíže v rodinné komunikaci a vztazích s vrstevníky. Ve srovnání s předešlými lety jsme zaznamenali nárůst např. u tématu šikany ve škole (o 14 %), poruch příjmu potravy a domácího násilí. Děti se na nás obracejí i v případě kyberšikany či obtěžování cizí osobou v on-line prostředí.

Stále roste zájem klientů o on-line komunikaci (chat a e-mailové poradenství). V roce 2022 jsme zodpověděli 4079 dotazů, což je o 14 % více než v roce 2021. Jedná se o historicky nejvíce ročně odbavených klientů v naší poradně.

Head & Shoulders logo