H&S campaign page template SK

PODNIKNIME SPOLOČNÉ KROKY PROTI ŠIKANOVANIU NA ŠKOLÁCH!

Za každý výrobok Head & Shoulders zakúpený na Slovensku (online alebo v obchodoch) v období od 1. do 31. októbra venujeme 0,10 EUR občianskemu združeniu PSYCHIN, ktoré v rámci kampane #HoreHlavu použije finančné prostriedky na vzdelávanie detí a odborníkov v oblasti šikanovania.

Podmienky propagačnej kampane nájdete tu.

Head & Shoulders

Podľa medzinárodnej štúdie spoločnosti P&G z roku 2020 bránia lupiny tínedžerom v aktivitách, na ktorých by sa radi podieľali.

Uviedli, že zažívajú pocity úzkosti a stresu a chýba im sebavedomie. Lupiny majú vplyv aj na ich vzťahy s priateľmi a na to, ako vnímajú sami seba.

Značka Head & Shoulders sa rozhodla bojovať proti šikanovaniu medzi rovesníkmi.

Lupiny sú bežné kožné ochorenie, ktoré postihuje každého druhého človeka. Dobrou správou je, že sa dá ľahko liečiť. V opačnom prípade však môže viesť k šikanovaniu pre povery a stigmy, ktoré sa s týmto ochorením spájajú. So šikanovaním sa počas svojho života stretne každý tretí tínedžer a u tínedžerov s lupinami je dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami.*

Šikanovanie by sme nemali za žiadnych okolností tolerovať.

Snažíme sa pomôcť svetu zbaviť sa lupín a problémov, ktoré so sebou prinášajú. Chceme, aby si každý mohol obliekať to, čo chce, byť tým, kým naozaj je, a žiť svoj život po svojom. A to všetko bez lupín.

**Založené na medzinárodnej štúdii z roku 2020.

H&S campaign page template SK IMG 2

PSYCHIN

Inštitút duševného zdravia a pohody

PSYCHIN je nezávislé dobročinné záujmové združenie občanov, v ktorom chceme zlepšovať úroveň duševného zdravia, a tým aj celkovej kvality života ľudí v každom veku. Pozornosť zameriavame najmä na tie oblasti duševných porúch, ktoré nemajú organickú príčinu a pri ktorých je možné odborným poradenstvom, terapiou a svojpomocou dosiahnuť dlhodobé zlepšenie duševného stavu.

Ľudia s týmto druhom duševných problémov tvoria významnú časť našej populácie a zároveň majú reálny potenciál na úspešný návrat do plnohodnotného osobného, rodinného a pracovného života. Svojou činnosťou chceme v inštitúte prispievať k významnému nárastu duševne zdravých a šťastných jednotlivcov, vrátane ich dobre fungujúcich rodín i pracovného života, a tým prispievať k ozdraveniu celej našej spoločnosti.

Medzi naše najdôležitejšie poslania patria:

Aktívne sa podieľame na budovaní spoločnosti bez predsudkov a stigmatizácie ľudí s duševnými problémami.

Podporujeme systémové zmeny smerujúce k zvýšeniu úrovne a účinnosti starostlivosti o duševné zdravie.

Pomáhame ľuďom s duševnými problémami formou vzdelávania, poradenstva a odporúčania odborníkov. Jedným z projektov, ktorému dlhodobo venujeme svoju energiu a pozornosť je www.sikana.sk. Ide o projekt, ktorého cieľom je pomáhať širokej aj odbornej verejnosti úspešne predchádzať šikane, efektívne zastavovať šikanovanie v kolektívoch detí aj dospelých a eliminovať neželané následky zažitej šikany na psychiku.

Projekt ŠIKANA: Nájdi pomoc a bezpečie je komplexný preventívno-intervenčný projekt zameraný na vzdelávanie, prevenciu a aktívne riešenie problémov v oblasti šikany a šikanovania.

Head & Shoulders