Vyhrajte jednu z 2 veľkoplošných tv nákupom v kauflande!

VYHRAJTE JEDNU Z 2 VEĽKOPLOŠNÝCH TV NÁKUPOM V KAUFLANDE!

Vyhrajte jednu z 2 veľkoplošných tv nákupom v kauflande!

Kaufland

MECHANIKA SÚŤAŽE

Kaufland NAKÚPTE AKÝKOĽVEK VÝROBOK VYŠŠIE UVEDENÝCH ZNAČIEK V MINIMÁLNEJ HODNOTE 5,99 EUR. USCHOVAJTE SI POKLADNIČNÝ BLOK.

Kaufland POŠLITE SMS* SPRÁVU V TVARE DROGERIA (MEDZERA) SUHLAS (MEDZERA) ČÍSLO BLOKU NA TELEFÓNNE ČÍSLO 6661 A OBRATOM SA DOZVIETE, ČI STE VYHRALI.

Kaufland VYHRAJTE JEDEN Z 2 VEĽKOPLOŠNÝCH TELEVÍZOROV V HODNOTE 500 EUR.

*Zaslaním SMS prejavujete súhlas s podmienkami súťaže, vrátanie spracovania poskytnutých osobných údajov. Cena SMS je 0,1O EUR vrátane DPH. • Usporiadateľom súťaže je Procter & Gamble, spol. s r. o.

Objevte Značky P&G