Kaufland Lenor

VYHRAJTE 3X PRÁČKU ALEBO SUŠIČKU NÁKUPOM V KAUFLANDE!

Kaufland Lenor

MECHANIKA SÚŤAŽE

Kaufland LenorNAKÚPTE AKÉKOĽVEK VÝROBKY LENOR V MINIMÁLNEJ HODNOTE 10 EUR. Odložte si účtenku.

Kaufland LenorPOŠLITE SMS* SPRÁVU V TVARE DROGERIA (medzera) SUHLAS (medzera) ČÍSLO BLOKU NA TELEFÓNNE ČÍSLO 6661.

Kaufland LenorVYHRAJTE práčku alebo sušičku v hodnote 400 EUR.

*Cena SMS je 0,10 EUR vrátane DPH. Odoslaním SMS prihlášky do súťaže vyjadrujete súhlas s podmienkami akcie dostupnými na webe: https://mujsvet-pg.cz/nase-znacky/lenorsutaz

Zadaním slova „SUHLAS“ vo svojej SMS prihláške vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu vášho telefónneho čísla a čísla účtenky. Súhlas je dobrovoľný, je však nevyhnutný pre účasť v súťaži. Spoločnosť Procter&Gamble je správcom vašich osobných údajov a spracováva osobné údaje, ktoré zdieľate, v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov na účely organizácie spotrebiteľskej súťaže. Na tento účel môže spoločnosť P&G zdieľať vaše osobné údaje a odovzdávať ich mimo Európskej únie ďalším subjektom P&G a tretím stranám, ktoré konajú v jej mene v rámci jej obchodných aktivít – s vašimi údajmi však bude aj naďalej zaobchádzané s primeranou ochranu a zárukou bezpečnosti. Svoje práva na ochranu údajov môžete uplatniť v podobe prístupu, opravy, vymazania, prenosu k inému poskytovateľovi, vznesenia námietky alebo obmedzenia nášho spracovania osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť P&G zhromaždila, prípadne môžete svoj súhlas so spracovaním odvolať. Máte tiež právo predložiť sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu údajov. Celé naše Zásady ochrany osobných údajov, vrátane lehoty uchovávania údajov a informácií o tom, ako uplatniť svoje práva na ochranu údajov, nájdete na adrese https://www.pg.com/privacy/slovakian/privacy_statement.shtml

Objevte Značky P&G